Petőfi Sándor: A királyokhoz

Petőfi Sándor: A királyokhoz

A királyokhoz című vers 1848. március 27-30. között íródott meg Pesten. A forradalom kitörésének másnapján, Habsburg Ferdinánd a magyar országgyűlés küldöttségét fogadta, és megígérte, hogy teljesíti a követeléseiket, de megszegte ígéretét, mivel megtagadta a jobbágyfelszabadításról és a független magyar kormányról szóló törvénycikkek jóváhagyását. Ennek hírére született A királyokhoz című vers.

A királyokhoz

Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok,
Ti királyok, nyílt őszinte szót,
Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy
Büntessétek a felszólalót;
Áll még Munkács, áll az akasztófa,
De szivemben félelem nem áll…
Bármit mond a szemtelen hizelgés,
Nincsen többé szeretett király!

Szeretet… hah, ezt a szép virágot
Tövestül kitéptétek ti rég,
S kidobtátok azt az országutra,
S ott átment rajt a szekérkerék,
Amely megtört esküvésitekkel
Megterhelten világszerte jár…
Bármit mond a szemtelen hizelgés,
Nincsen többé szeretett király!

Csak tűrnek már titeket a népek,
Csak tűrnek, mint szükséges roszat,
S nem szeretnek… odafönn az égben
Megszámlálták napjaitokat.
Majd halljátok a nagy ítéletszót
Attól, aki mindenkit birál…
Bármit mond a szemtelen hizelgés,
Nincsen többé szeretett király!

Föllázítsam a kerek világot,
Föllázítsam-e ellenetek,
Hogy a dühnek Sámson-erejével
Milliónként nektek essenek?
Megkondítsam a halálharangot,
Hogy borzadjatok hangjainál?…
Bármit mond a szemtelen hizelgés,
Nincsen többé szeretett király!

Nem lázítok, mert nincs erre szükség;
Mért ráznám meg erőszakosan
Azt a fát, amelynek a gyümölcse
Már túlérve, rothadásba’ van?
Ha megérik a gyümölcs, fájárul
Magátul a földre hull alá…
Bármit mond a szemtelen hizelgés,
Nincsen többé szeretett király!

Pest, 1848. március 30.

Kapcsolódó bejegyzések