Ady Endre versek

Az Ady Endre versek száma ezernél is magasabb. A huszadik századnak az egyik legjelentősebb költője, továbbá a legnagyobb alakja a politikai újságírásnak. Az emberi élet szinte minden területére kiterjedt költészettel rendelkezik. A szülőföldjéről és a szerelemről írt versei annyira lényeges kifejezései az emberi életnek, mint az egyenlőség, a szabadság, a mulandóság, vagy a hit kérdéseiről írott költeményei.

A bánat dalaiból
A befalazott diák
A békés eltávozás
A bélyeges sereg
A bozót leánya
A bölcsesség áldozása
A bűnök kertjében
A cári ágyú filozófál
A cigány vonójával
A civódó magyar
A csaló vitrolás
A csatatér hőse
A csillag-lovas szekérből
A csillagok csillaga
A csodák esztendeje
A csodák földjén
A csontvázak kathedrálisában
A Csók-csatatér Lovagjai
A Csókokátka
A Dál-kisasszonyok Násza
A Délibáb Üzenete
A »Dies Irae«
A Duna Vallomása
A Fajok Cirkuszában
A Fajtám Sorsa
A Fajtám Takarója
A Fehér Csönd
A Fehér Kendő
A Fehér Lótuszok
A Fekete Húsvét
A Fekete Zongora
A Fiaim Sorsa
A Fiam Bölcsőjénél
A Fogyó Hold
A Fontainebleau-i Erdőben
A Föl-földobott Kő
A Föld Ébresztése
A Földi Kunyhóban
A Föltámadás Szomorúsága
A Gare De L’est-en
A Gazdagságálma
A Grófi Szérűn
A Gyáva Hatalmasok
A Gyávaság Istenessége
A Gyermekség Elégiája
A Gyülekezet Sátorában
A Hadak Útja
A Hajnalok Madara
A Halottak
A Halottak Élén
A Halálautomobilján
A Halál Lovai
A Halál Pitvarában
A Halál Rokona
A Halál-árok Titka
A Halál-tó Fölött
A Halál: Pirkadat
A Harcok Kényszerültje
A Harcunkat Megharcoltuk
A Harmadik Emeletre
A Harmincadikandrás-nap
»A Xxx-ik Századból«
A Hatalmas Tél
A Hágár Oltára
A Hivalkodó Ember
A Hold Megbocsájt
A Holnap Elébe
A Holnaputániasszonykák
A Hortobágy Poétája
A Hosszú Hársfa-sor
A Hotel-szobák Lakója
A Hóseásátka
A Hóvár-bércekalatt
A Hőkölés Népe
A Jelen Hajóján
A Jelen Muzsikája
A Jégcsap-szívű Ember
A Jézuska Tiszteletére
A Jövendő Fehérei
A Kalota Partján
A Karácsony Férfi-ünnep
A Kenyér
A Kezdet Siratása
A Kezek Bábja
A Kék Tenger Partján
A Kényszerűség Fája
A Kétségbeesés Dala
A Kimérák Istenéhez
A Kiürítettágyasház
A Kísérő Házak
A Ködbe-fúlt Hajók
A Könnyekasszonya (Bús Arcát Érzem Szívemen)
A Könnyekasszonya (Én, A Siratlan Fájdalomnak)
A Könnyek Haszna
A Kraszna Völgyén
A Krisztusok Mártírja
A Kuruc Halála
A Kürtösök Szava
A Lápon
A Legfőbb Várta
A Leghasztalanabbáldozat
A Legjobb Csókok
A Legjobb Ember
A Legoktalanabb Szerelem
A Legszebb Este
A Legszentebb Csók
A Lelkeddel Hálni
A Lelkek Temetője
A Lelkem Kánaán-magvai
A Lédaarany-szobra
A Léda Szíve
A Ló Kérdez
A Lóri Csókja
A Ma Kiebrudaltjai
A Magunk Szerelme
A Magyar Messiások
A Magyar Tanítókhoz
A Magyar Ugaron
A Magyar Vigasság
A Maradandóság Városában
A Margita Fia
A Május: Szabad
A Márciusi Naphoz
A Márciusi Vénekhez
A Másik Kettő
A Megabroncsozott Lélek
A Megátkozott Ember
A Megcsúfolt Ember
A Meghívott Halál
A Megnőtt Élet
A Megőszült Tenger
A Megszépítő Fátuma
A Megunt Csatazaj
A Menekülő Élet
A Menekülő Lovas
A Mentő Glória
A Mese Meghalt
A Mesebeli János
A Mezőhegyesi Háború
A Mi Gyermekünk
A Mi Háborúnk
A Mi Násznagyunk
A Mindegyátka
A Mindent Hurcolva
A Mindszenti Temetőben
A Mosti Március
A Múltakálmán
A Múltért
A Muszáj-herkules
A Műhelyben
A Nagyálom
A Nagy Cethalhoz
A Nagy Hinta-játék
A Nagy Hitető
A Nagy Híd
A Nagy Kéz Törvénye
A Nagy Pénztárnok
A Nagy Szerelemből…
A Nagyranőtt Krisztusok
A Nap Ravaszkodása
A Nincsen Himnusza
A Nem Tudom
A Néma Madarak
A Némulás Bosszúja
A Nyári Délutánok
A Papok Istene
A Paraszt Nyár
A Patyolat Üzenete
A Perc-emberkék Után
A Percekaratója
A Pénz
A Piros Rózsa
A Platánfaálma
A Pócsi Mária
A Rabbiság Sorsa
A Rákóczi Vén Harangja
A Rég-halottak Pusztáján
A Régi Csapszékben
A Régi Isten
A Régi Sereglések
A Rém-mesék Uhuja
A Rémnek Hangja
A Rémület Imája
A Rothschildék Palotája
A Sárban
A Sárga Láng
A Sátán Kevélye
A Sion-hegyalatt
A Sirató Siralma
A Sorsom Ellopója
A Szajna Partján
A Szamaras Ember
A Szemeim Sorsa
A Szemeink Utódjai
A Szememet Csókold
A Szent Lob
A Szenvedésnél Többet
A Szerelem Eposzából
A Szerelmesek Holdja
A Szerelmetlenség Istenéhez
A Szép Húsvét
A Szépítő Öregség
A Szétszóródás Előtt
A Szivárvány Halála
A Szív Komédiája
A Szűz Pilátus
A Tarka Blúz
A Tavalyi Cselédekhez
A Tavaszi Szív
A Tavaszi Viharban
A Tavasznakalkonyata
A Tábor-tűz Mellett
A Távoli Szekerek
A Te Melegséged
A Tengerákombákoma
A Télasztalánál
A Téli Magyarország
A Tisza-parton
A Titokarat
A Tízéves Éva
A Tó Nevetett
A Túlsó Part
A Türelem Bilincse
A Tűnődés Csolnakján
A Tűz Csiholója
A Tűz Márciusa
A Tűz Ünnepén
A Vállad,A Vállad
A Vár Fehérasszonya
A Vár-úr Szeméremöve
A Város Leánya
A Verselőasszonyok
A Veszélyek Istene
A Vég Után
A Vén Csavargó
A Vén Komornyik
A Véres Zavarok
A Vidám Isten
A Visszahozott Zászló
A Visszajáró Májusok
A Vörös Nap
A Zozó Levele
Absolon Boldog Szégyene
Adaz Isten
Adának
Add Nekema Szemeidet
Adjaaz Isten
Adjon Isten Mindenkinek
Agg Néró Halála
Aholárgyilusalszik
Akarlak, Hát Hazudjunk
Akarom: Tisztán Lássatok
Akármilyen Csúnya Életet
Aki Helyemreáll
Aki Magának Él
Akik Helyén Éltem
Akik Majd Elkísérnek
Akik Mindig Elkésnek
Akiknek Dajkája Vagyok
Akit Egyszer Megláttunk
Akit Én Csókolok
Akkor Sincsen Vége
Alázatosság Langy Esője
Alszika Magyar
Anya És Leánya
Apámtól,Anyámtól Jövén
Arata Magyar
Asszony És Temető
Asszonyoka Parton
Azakarat Cselédjei
Azalvó Csók-palota
Azalvó Királyleány
Azangyaloknál Becsületesebben
Azanti-krisztus Útja
Azanyám És Én
Azasszony Jussa
Azavar-domb Kincse
Azágyam Hívogat
Azáhított Csömör
Azáradások Után
Azárulás Nyara
Azárvaság Kertjeiben
Az Eddigámene
Az Egyedüliség Vigasza
Az Egyenes Csillag
Az Elátkozott Vitorla
Az Elbocsájtott Légió
Az Elhagyott Kalóz-hajók
Az Eljátszott Öregség
Az Elmaradt Szomorúság
Az Elrejtettarcok
Az Elsötétült Utcán
Az Elsőasszony
Az Elsőség Jósága
Az Elsüllyedt Utak
Az Eltévedt Lovas
Az Elűzött Könny
Az Elveszett Családok
Az Elzárt Király-lyány
Az Éj Zsoltára
Az Éjszakai Isten
Az Élet
Az Élet Bosszúja
Az Élet Vőlegényei
Az Életem Kertje
Az Én Bűnöm
Az Én Hadseregem
Az Én Ingoványom
Az Én Kétasszonyom
Az Én Koporsó-paripám
Az Én Magyarságom
Az Én Menyasszonyom
Az Én Sírásom
Az Én Testamentumom
Az Én Virág-halmom
Az Értőlaz Oceánig
Az Halottas Ünnep
Az Idegenarcok
Az Idő Rostájában
Az Idők Kedveltjei
Az Ifjú Rajnánál
Az Igazi Messiásodás
Az Igazi Szó
Az Ismeretlenada
Az Isten Balján
Az Isten Harsonája
Az Isten-kereső Lárma
Az Istennek Viselőse
Az Izgága Jézusok
Az Ítélet Előtt
Az Óperenciás Tengeren
Az Öregárvaság
Az Öreg Ház
Az Öreg Kúnné
Az Öreg Szakálas
Az Örök Gyermekség
Az Örök Halál-menet
Az Örökké Elváltak
Az Örömtelenség Öröme
Az Ős Kaján
Az Ősz Dicsérete
Az Ősz Muzsikája
Az Ősz Szerelmei
Az Őszi Lárma
Az Őszi Rózsák
Az Undor Óráiban
Az Uraknak Ura
Az Utca Éneke
Az Utolsó Hajók
Az Utolsó Hídfő
Az Utolsó Kuruc
Az Utolsó Mosoly
Az Utolsó Reggelen
Az Utolsó Részlet
Az Utolsó Sereg
Az Új Hitvallás
Az Új Kísértet
Az Úr Érkezése
Az Úr Illésként Elviszi Mind…
Az Ütésekalatt
Azuba
Azután Vége Volna
Ádám, Hol Vagy?
Álcás, Vén Valómmal
Áldassál, Emberi Verejték
Áldásadása Vonaton
Áldomás
Áldott, Falusi Köd
Áldozásatilla Sírján
Áldozás Piros Kedvvel
Álmodika Nyomor
Álmodom…
Álmok Után
Álmom:Az Isten
Álomálom Helyett
Álom Egy Méhesről
Ásíta Tükör
Átkozotta Gondolat
Ázott Széna-rendek Fölött
Góg és Magóg fia vagyok én

Kapcsolódó bejegyzések